Wednesday, September 27, 2023
Home > Linuxiarze > NixOS 22.11

NixOS 22.11

Została wydana nowa wersja NixOS 22.11 o nazwie kodowej Raccoon. NixOS jest niezależną dystrybucją GNU/Linux rozwijaną od 2003 roku. NixOS wyróżnia się … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *