Saturday, February 24, 2024
Home > Linuxiarze > Nie tylko pożary i powodzie. Obiekty użyteczności publicznej na celowniku cyberprzestępców

Nie tylko pożary i powodzie. Obiekty użyteczności publicznej na celowniku cyberprzestępców

Systemy zarządzające obiektami użyteczności publicznej powinny być dostosowane do współczesnych wymagań związanych nie tylko z ochroną środowiska, ale też rosnącym zagrożeniem ze strony cyberprzestępców. Potencjalnymi konsekwencjami cyberataku na infrastrukturę krytyczną mogą być zakłócenia w świadczeniu usług, straty finansowe, … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.