Friday, September 22, 2023
Home > Linuxiarze > Network Security Toolkit 38

Network Security Toolkit 38

Została wydana nowa wersja Network Security Toolkit 38. Network Security Toolkit (NST) jest dystrybucją typu Live opartą na Fedora. NST został zaprojektowany, aby zapewnić łatwy dostęp do najlepszych w swojej klasie aplikacji open-source związanych z bezpieczeństwem … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *