Tuesday, July 16, 2024
Home > Linuxiarze > MocaccionoOS 1.4

MocaccionoOS 1.4

Została wydana nowa wersja MocaccinoOS 1.4. MocaccinoOS to minimalna dystrybucja Linuksa. Używa Lueta jako menedżera pakietów, który jest statyczny i używa kontenerów do budowania pakietów. Jest to w większości poprawiona wersja, która nie wprowadza zbyt wielu nowych … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.