Monday, May 20, 2024
Home > Linuxiarze > Linux Lite 6.4

Linux Lite 6.4

Została wydana nowa wersja Linux Lite 6.4. Linux Lite jest przyjazną dla użytkownika i prostą w użyciu dystrybucją systemu Linux. Bazuje na Ubuntu LTS o długoterminowym wsparciu technicznym, a domyślnym pulpitem jest Xfce … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.