Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Liczba botów internetowych szybko rośnie

Liczba botów internetowych szybko rośnie

Według opublikowanego w 2023 roku przez firmę Imperva raportu Bad Bot prawie połowa całego ruchu internetowego jest generowana przez boty – oprogramowanie służące do automatyzacji zadań. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w wielu obszarach, w tym także w cyberprzestępczości. Około jedna trzecia botów stanowi zagrożenie dla użytkowników sieci i ich urządzeń … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.