Friday, June 21, 2024
Home > Linuxiarze > KaOS 2024.03

KaOS 2024.03

Została wydana nowa wersja KaOS 2024.03. KaOS to niezależna dystrybucja Linux skierowana do użytkowników komputerów osobistych. Założycielem projektu jest Anke Boersma – były członek zespołu Chakra GNU/Linux. KaOS jest dystrybucją ciągłą. Plasma 6.0 (wersja stabilna) jest centralnym punktem tej wersji … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.