Friday, March 31, 2023
Home > Linuxiarze > Haiku R1/beta4

Haiku R1/beta4

Została wydana nowa wersja Haiku R1/beta4. Haiku to otwartoźródłowy system operacyjny, skierowany do użytkowników komputerów osobistych. Haiku został zainspirowany systemem Be Operating System (BeOS). Celem projektu Haiku jest zgodność z BeOS-em R5 na poziomie źródłowym i binarnym, co ma pozwolić na kompilacje i uruchomianie aplikacji napisanych dla … Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generated by Feedzy