Friday, March 31, 2023
Home > Linuxiarze > Grml 2022.11

Grml 2022.11

Została wydana nowa wersja Grml 2022.11 o nazwie kodowej MalGuckes. Grml jest dystrybucją typu Live zbudowaną na Debianie. Zawiera zestaw narzędzi (głównie tekstowych) … Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generated by Feedzy