Monday, July 22, 2024
Home > Linuxiarze > Grml 2022.11

Grml 2022.11

Została wydana nowa wersja Grml 2022.11 o nazwie kodowej MalGuckes. Grml jest dystrybucją typu Live zbudowaną na Debianie. Zawiera zestaw narzędzi (głównie tekstowych) … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.