Wednesday, March 29, 2023
Home > Linuxiarze > Freespire 9.0

Freespire 9.0

Roberto J. Dohnert poinformował o wydaniu nowej wersji Freespire 9.0. Freespire to dystrybucja systemu Linux stworzona w 2005 roku przez Andrew Betts-a, jako otwarta alternatywa komercyjnego systemu Linspire. Aktualna wersja systemu jest rozwijana … Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generated by Feedzy