Tuesday, July 16, 2024
Home > Linuxiarze > Freenginx – fork Nginx

Freenginx – fork Nginx

Główny twórca Nginx, serwera WWW, zrezygnował z projektu, stwierdzając, że nie postrzega go już jako “projektu wolnego i otwartego oprogramowania, służącego dobru publicznemu”. Jego fork, freenginx, “będzie zarządzany przez programistów, a nie … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.