Monday, July 22, 2024
Home > Linuxiarze > Finnix 126

Finnix 126

Ryan Finnie poinformował o wydaniu nowej wersji specjalistycznej dystrybucji Finnix 126. Finnix jest małą, działającą w trybie tekstowym dystrybucją Linux przeznaczoną dla administratorów systemów. Finnix zawiera w swoim zestawie narzędzia służące do … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.