Monday, May 20, 2024
Home > Linuxiarze > Fedora 39

Fedora 39

Matthew Miller poinformował o wydaniu nowej wersji Fedora 39. Fedora jest dystrybucją sponsorowaną przez firmę Red Hat i rozwijaną przez społeczność skupioną wokół projektu. Po kilku opóźnieniach projekt Fedora wypuścił dzisiaj … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.