Friday, September 22, 2023
Home > Linuxiarze > Elive 3.8.32 Retro

Elive 3.8.32 Retro

Została wydana specjalna wersja dystrybucji Elive Retro. Elive to dystrybucja typu Live bazująca na stabilnej wersji Debiana. Domyślny pulpit systemu to Enlightenment17. Wydanie specjalne Retro jest inspirowane wyglądem synthwave … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *