Friday, March 31, 2023
Home > Linuxiarze > Drupal 10

Drupal 10

Została wydana nowa wersja systemu zarządzania treścią Drupal 10. Drupal to otwarto źródłowy CMS i platforma programistyczna, która korzysta z silnego systemu kontroli dostępu opartego na rolach (RBAC), nieograniczonej liczby niestandardowych ról i przepływów pracy oraz potężnej i rozszerzalnej biblioteki multimediów. Znaczącą zmianą w Drupal 10 jest usunięcie wsparcia dla Internet Explorera … Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generated by Feedzy