Friday, June 21, 2024
Home > Linuxiarze > Dodane do bazy: Wubuntu

Dodane do bazy: Wubuntu

Wubuntu, czyli “Windows Ubuntu” to system operacyjny, który dziedziczy cały wygląd i funkcjonalność systemu Microsoft Windows, ale nie wymaga modułu TPM, bezpiecznego rozruchu ani żadnych innych wymagań sprzętowych do swojego … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.