Tuesday, July 16, 2024
Home > Linuxiarze > Dodane do bazy: rlxos

Dodane do bazy: rlxos

rlxos to niezależna, ogólnego przeznaczenia, zorientowany na prywatność i otwarto-źródłowa dystrybucja Linuksa, która działa na niezmiennym systemie plików i zawiera pulpit GNOME. Projekt obejmuje menedżera kontenerów Distrobox, który ułatwia … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.