Saturday, September 30, 2023
Home > Linuxiarze > Dodane do bazy: MyBee

Dodane do bazy: MyBee

MyBee jest projektem satelitarnym (jako demo jednego z celów) niekomercyjnego projektu CBSD i obecnie wykorzystuje biblioteki obrazów i infrastrukturę aktualizowaną dzięki funduszom od darczyńców projektu CBSD jako jeden z rezultatów finansowania rozwoju projektu … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *