Friday, June 21, 2024
Home > Linuxiarze > Dodane do bazy: DynFi Firewall

Dodane do bazy: DynFi Firewall

DynFi Firewall to gotowa do użycia zapora ogniowa bazująca na FreeBSD. Projekt zapewnia narzędzia do VPN, IDS, proxy, antywirusa i filtrowania pakietów. Wsparcie jest dostępne w kilku językach, w tym francuskim, angielskim i niemieckim. DynFi zaprojektowano do wdrożenia … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.