Thursday, June 20, 2024
Home > Linuxiarze > Dodane do bazy: AROS Vision

Dodane do bazy: AROS Vision

Dystrybucja AROS Vision skierowana jest do użytkowników Amiga M68k. Aby uzyskać najlepsze doświadczenia z używania tej dystrybucji, zalecana jest wydajna maszyna Amiga lub emulator taki jak WinUAE … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.