Monday, May 20, 2024

Daisy

Daisy to system zarządzania treścią typu open source Java/XML oparty na strukturze zarządzania treścią Apache Cocoon. Daisy jest (był) używany w dużych korporacjach do intranetowych baz wiedzy, dokumentacji produktów i/lub projektów oraz do zarządzania bogatymi w treści stronami … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.