Wednesday, May 22, 2024
Home > Linuxiarze > Czy Polacy boją się sztucznej inteligencji?

Czy Polacy boją się sztucznej inteligencji?

31% polskich użytkowników mediów społecznościowych używało już takich narzędzi jak ChatGPT i DALLE 2. Korzystaniu ze sztucznej inteligencji towarzyszy ciekawość, ale i obawy. Jak wynika z badania firmy Sophos, dwóch na trzech ankietowanych uważa, że dane wprowadzane do programów AI mogą zostać niewłaściwie wykorzystane przez właścicieli aplikacji lub cyberprzestępców … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.