Saturday, March 2, 2024
Home > Linuxiarze > Cyberbezpieczeństwo w erze zrównoważonego rozwoju. O czym nie wolno zapomnieć?

Cyberbezpieczeństwo w erze zrównoważonego rozwoju. O czym nie wolno zapomnieć?

Zrównoważony rozwój to koncepcja ogłoszona przez ONZ w 2015 roku. Jej fundamentem jest dbałość o potrzeby ludzkości oraz przyszłość kolejnych pokoleń z uwzględnieniem aspektów dotyczących środowiska naturalnego. Koncept ten, ze względu na swój związek z ekologią, powraca przy okazji rozpoczętego 30 listopada w Dubaju Szczytu Klimatycznego COP28 … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.