Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Citizen developers zmieniają proces tworzenia oprogramowania

Citizen developers zmieniają proces tworzenia oprogramowania

Citizen developers to osoby, które nie mają wykształcenia programistycznego, lecz dzięki wsparciu platform no-code mogą tworzyć innowacyjne aplikacje biznesowe. Zdaniem ekspertów Creatio, pracownicy ci będą odgrywać coraz bardziej istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.