Monday, July 22, 2024
Home > Linuxiarze > AutoGPT krok w stronę walki z cyberprzestępcami za pomocą sztucznej inteligencji

AutoGPT krok w stronę walki z cyberprzestępcami za pomocą sztucznej inteligencji

Popularność ChatGPT na nowo rozbudziła dyskusje o sztucznej inteligencji (SI). Jednym z rozwijanych obecnie mechanizmów bazujących na SI jest AutoGPT. Korzystające z nich narzędzia mogą okazać się pomocne w walce z cyberprzestępczością. Ponadto, AutoGPT stanowi krok w kierunku wdrożenia tzw. ogólnej sztucznej inteligencji … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.