Friday, April 19, 2024
Home > Linuxiarze > Arch Linux vs. Manjaro

Arch Linux vs. Manjaro

Drugi artykuł z serii Distro vs. Distro postanowiłem poświęcić porównaniu dwóch dystrybucji Linux: Arch Linux i Manjaro Linux. Arch Linux został stworzony w 2002 roku przez Judda Vineta na bazie dystrybucji CRUX. W systemie brak graficznych konfiguratorów, lecz nie przeszkadza to w jego swobodnym zarządzaniu … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.