Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > 1/3 firm ma problemy z cyfryzacją. Jak sytuacja wygląda w Polsce? – raport Red Hat

1/3 firm ma problemy z cyfryzacją. Jak sytuacja wygląda w Polsce? – raport Red Hat

Jedna na trzy firmy na świecie nie jest zadowolona ze swoich postępów w cyfryzacji – wynika z badania Red Hat. Wśród najczęściej wymienianych barier digitalizacji są: dług technologiczny (29%), luka kompetencyjna wśród specjalistów IT (25%) oraz procesy wykonywane ręcznie … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.