Saturday, December 9, 2023
Home > Linuxiarze > KaOS 2023.04

KaOS 2023.04

Została wydana nowa wersja KaOS 2023.04. KaOS to niezależna dystrybucja Linux skierowana do użytkowników komputerów osobistych. Założycielem projektu jest Anke Boersma, były członek zespołu Chakra GNU/Linux. KaOS jest dystrybucją ciągłą. Kwiecień 2013 to początek projektu KaOS. Dobrym sposobem na uczczenie dziesięciu lat KaOS jest … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.